Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna Byliśmy na tym przystanku

 

imageParSHUM00218 marca b.r. w Centrum Oświatowo – Dydaktycznym Diecezji Ełckiej odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu STOLICA MAZUR STOLICĄ KULTURY. PRZYSTANEK FILM . Część pierwsza dotyczyła filmu, część druga sztuki.

Tym razem uczniowie klas IA i ID poznali zawody filmowe. O ich specyfice podczas prezentacji mówiła Adrianna Miszczyk – producent filmowy, aktorka, scenarzystka Wyświetlając filmy, wchodząc w dialog z uczestnikami, wskazywała na prace poszczególnych pionów ekipy filmowej, m.in. scenografa, operatora obrazu, reżysera, operatora dźwięku. Zaproponowała grę tematyczną, pokazującą, jak ciekawy pomysł przekuć na scenariusz filmowy, gdzie też szukać inspiracji do niego. W ramach ćwiczeń uczniowie mieli napisać treatment, czyli jednostronicowy pomysł na film na podstawie autentycznych wydarzeń z artykułu z gazet, a następnie go zaprezentować. Sztuce prezentacji projektu – bookletowi, Pinterest poświęciła osobny czas.

Część drugą - warsztaty NIE-ZŁA SZTUKA poprowadziła Katarzyna Kimak, wykładowca z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, laureatka 14. edycji prestiżowego konkursu dla studentów szkół artystycznych Artystyczna Podróż Hestii w 2015 roku. Jej prezentacja była przeglądem kierunków i tendencji w sztuce na przestrzeni dziejów. Akcentując sztukę współczesną - performance, happening, land art, sztuka wideo – razem z młodzieżą próbowała odpowiedzieć na szereg istotnych pytań, w tym: Czym jest sztuka i dzieło artystyczne? Jakie jest ich znaczenie dla człowieka? Czym sztuka różni się od innych rodzajów aktywności ludzkiej? Zachęciła młodzież, by podczas pracy w zespołach, pogłębiła refleksję nad wskazanym przez nią dziełem sztuki i profesjonalnie podeszła do jego analizy, opisu i oceny podczas prezentacji na forum.
Małgorzata Ladzińska , Beata Skowysz

 imageParaaa

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media