Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna Wolontariat alternatywą dla uzależnień

 

20181120 090612             Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się aktywności obywatelskiej. W związku z tym, na zaproszenie opiekuna SKC, gościliśmy w naszej szkole Naczelnika Wydziału do Spraw Polityki Społecznej – Panią Katarzynę Podlecką oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku- Panią Anetę Ruszczyk. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć ,,Wolontariat alternatywą dla uzależnień’’. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z instytucjami wspierającymi opiekę społeczną w Ełku oraz obszary, w których mogą realizować się jako wolontariusze. Przygotowując zajęcia                                o wolontariacie, poświęcając czas na rozmowę o tym zjawisku, stworzono warunki, aby młodzi ludzie stali się bardziej świadomymi i wrażliwymi obywatelami.


           Pani Dyrektor MOPS-u przybliżyła nam czym jest wolontariat, kto może zostać wolontariuszem i jakie korzyści daje zaangażowanie się na rzecz potrzebujących pomocy. Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresować i pasji. Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie naszego życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami, jeśli w naszej pracy woluntariackiej przyjdzie się nam zaangażować w pomoc osobom wykluczonym społecznie. Jest wiele form wolontariatu w Ełku, w które młody człowiek może realizować swoje pasje.
            Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie, również te zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian. Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.


Spotkanie odbyło się w ramach projektu Erasmus+

20181120 090649© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media