Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna

W dniu 15 lutego 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku odbył się XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przebiegał pod hasłem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste….”. Konkurs składał się z formuł: recytatorskiej, recytatorskiej w języku obcym, poezji śpiewanej, fotograficznej, plastycznej, historycznej oraz konkurs 1 wiersza „Piórem wyrażone”. Uczestnicy i goście mogli obejrzeć wystawy tematyczne – plastyczną, fotograficzną, wierszy zgłoszonych na Konkurs 1 wiersza „Piórem wyrażone”, dokumentującą wydarzenia kulturalne międzywojnia.
    Konkursowi patronowali: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, pan Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Ełcki, pan Marek Chojnowski, Prezydent Miasta Ełku, pan Tomasz Andrukiewicz. Współorganizatorami byli: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” działające przy ZS nr 2 w Ełku oraz Rada Rodziców ZS nr 2 w Ełku.
Środki finansowe pozyskane na organizację tegorocznej edycji pochodziły z budżetu Zarządu Powiatu Ełckiego oraz  Miasta Ełku, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”.  Sponsorami nagród byli też Księgarnia Oświatowa w Ełku oraz Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
We wszystkich formułach wzięło udział aż 90 uczestników.

 

I Wymagania w stosunku do kandydatów:
 

a. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,

 • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiarPobrane
  Pobierz (Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf)Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf 163 Kb189

  Więcej…

Więcej…

Miło nam poinformować  ,  że organizujemy już dziewiątą edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Do udziału w nim zapraszamy uczniów gimnazjów , liceów ogólnokształcących oraz klas ósmych szkół podstawowych. Cieszymy się, że Konkurs spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Udział w nim stanowi nie tylko okazję do poszerzenia i sprawdzenia swojej wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, ale jest też dodatkową motywacją do nauki języka angielskiego. Zachętą do uczestnictwa w Konkursie niech będzie fakt, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez wydawnictwo językowe PEARSON.
Konkurs polega na rozwiązaniu testu pisemnego i odbywa się w dwóch etapach o różnym stopniu trudności. Poziom znajomości języka angielskiego nie ma znaczenia, ponieważ pytania są sformułowane w języku polskim.

Więcej…© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media