Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna

received 457629338116522W tym roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas czynnie zaangażowali się w obchody XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 13 czerwca, podczas konferencji ,,Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina", młodzież po raz kolejny zaprezentowała przedstawienie ,,Samotny, bo niekochany''.

Więcej…

Dnia 30 maja o godz.11.00 odbył się etap finałowy IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Przystąpło do niego 10 uczestników.
Zwycięzcy to:
1.Angelika Zapilaj I LO w Ełku
2.Dominika Kapla SP nr 1 w Ełku
3.Patrycja Giczewska SP nr 1 w Ełku
3. Julia Niedużak SP nr 1 w Ełku
Pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody pocieszenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy.
Kolejna edycja już za rok.Zapraszamy!
                                         organizatorzy:
                              Elżbieta Kozłowska- Plak
                               Monika Dorota Sokołowska
Fundatorem nagród tegorocznej edycji jest wydawnictwo Express Publishing

 

Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku może mówić o ogromnym sukcesie. Trzy wyróżnienia w trzech kategoriach na tegorocznej gali Ełcki Bocian 2019 odebrały Dyrektor szkoły, Barbara Fiedoruk, opiekun Szkolnego Koła Caritas Hanna Gutowska i opiekun Szkolnego Klubu Ratownika ,,COR”, Kamila Banachowska

 

Tę prestiżową Nagrodę ,,Ełcki Bocian”- o czym można przeczytać na stronie Powiatu Ełckiego - ustanowioną przez Radę Powiatu Ełckiego, przyznaje się w ośmiu kategoriach.

Działania prowadzone w szkole, inicjatywy nauczycieli i uczniów zostały docenione w kategoriach edukacji i wychowaniu, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej, nagrody specjalne

W kategorii edukacji i wychowaniu za krzewienie idei i postaw demokracji społecznej, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów w kołach tematycznych wyróżnieniem uhonorowano Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku. W kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej za promowanie idei chrześcijańskiego wolontariatu wśród młodzieży ełckiej i uczącej się w Ełku wyróżniono Hannę Gutowską, opiekuna Szkolnego Koła Caritas. Z kolei za szerzenie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w kategorii nagrody specjalne wyróżnienie przyznano Szkolnemu Klubowi Ratowmika ,,COR” . W imieniu jego członków wyróżnienie odebrała Kamila Banachowska, opiekun koła.

*Wyróżnienia otrzymane w poprzednich latach:

2015 - Szkolny  Klub Europejski – m. in. za aktywne wspieranie integracji Polski z Unią Europejską, uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach przybliżających aspekty kulturowe, polityczne i geograficzne w Europie, prowadzenie cyklicznych spotkań, przeprowadzanie konkursów i olimpiad o tematyce ogólnoeuropejskiej – kategoria: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

2016 - doceniono trud organizacji od 1995 roku Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- kategoria: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

2017 - Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku został  w kategorii: edukacja i wychowanie 

Małgorzata Ladzińska

 

szpitalmOd trzech lat w naszej szkole odbywają się zajęcia dla zainteresowanych uczniów „Kultura mówienia”.
Lekcje prowadzi Karolina Harasim -  nauczyciel  bibliotekarz. Omawia na nich podstawowy zakres dziedziny jaką jest emisja głosu.
Uczniowie uczą się między innymi prawidłowego oddechu, artykulacji i dykcji. Swoje umiejętności prezentują podczas występów szkolnych jakimi są uroczyste apele czy koncerty.
Od wczesnej wiosny grupa dziewcząt w ramach zajęć chętnie wyjeżdża do Szpitala Miejskiego Pro-Medica w Ełku. Swoim pięknym, głośnym czytaniem, ale też i zabawami nasze uczennice umilają czas najmłodszym.


© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media