Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna

Tego dnia odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". Będzie to również nasz szkolny Dzień Matematyki i dlatego:

1. Każda klasa przygotuje do 9 marca plakat o treści popularyzującej, reklamującej matematykę i dostarczy go do pracowni 12. Prace będą eksponowane na korytarzach i ocenione w sklali od 1 do 5 punktów.

2. w dniu 15 marca, na piątej godzinie lekcyjnej odbędzie się 15 minutowy konkurs zadaniowy. W klasach wspólnie należy rozwiązać zadania, a wyniki dostarczyć komisji konkursowej.

Największa wartość sumy punktów uzyskanych za plakat i konkurs zadaniowy wskaże zwycięzców.

Przewidywane są nagrody.

Uczniów biorących udział w konkursie zapraszamy 28 lutego (wtorek), o godzinie 800 do sali 011.

Czas trwania to 75 minut.

17 lutego 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Piotr Mościcki i Paweł Starzyński zespołowo zajęli I miejsce. Tym samym pokonali sześć dwuosobowych drużyn wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o obronie cywilnej. Był on podstawą klasyfikacji do drugiej części. W niej znalazły się trzy drużyny, które musiały się wykazać praktycznymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, wiedzą teoretyczną z zakresu postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, ogólnych zasad ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej.
Olimpiada wojewódzka odbędzie się 2 marca 2012 r.

Zainteresowanie poezją w naszejszkole nie słabnie. We wtorek 22.02.2012 przeprowadzono eliminacje szkolne do VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny „Cudze chwalicie, swego nieznacie".

Wzięło w nich udział ąż 14 uczestników. Szkołę  w etapie powiatowym, który odbędzie się w czwartek, 24.02.2012,  reprezentować będą:
Monika Statkiewicz, Maria Zajączkowska, Dawid Cieśluk, Karolina Chrapowicka. 
Wybór nie był łatwy – o czym mówili podczas ogłaszania werdyktu jurorzy.© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media