Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Pobudka!- 21 edycja Tygodnia Edukacji Globalnej

20191129 100249W dniach 18.11 - 24.11.2019 w naszej szkole obchodzona była 21 edycja Tygodnia Edukacji Globalnej.

Hasłem tego roku było - "Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu!"

W ramach tego święta w naszej szkole odbyły się różnorodne działania, które przybliżyły uczniom zagadnienia z edukacji globalnej. Na zajęciach z języka angielskiego, polskiego, biologii, chemii, przyrody, geografii i godzinach wychowawczych rozmawialiśmy o zmianach klimatu, naszym wpływie na poprawę jakości środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji itp.

20191129 100129W bibliotece szkolnej stworzono kącik z książkami i czasopismami o tematyce globalnej.

W ramach lekcji geografii i na godzinach wychowawczych zostały wykonane plakaty na tematy związane z TEG: "Ograniczam jedzenie mięsa", "Świadomie uczestniczę w w życiu społecznym", "Kupuje odpowiedzialnie" oraz na temat wpływu człowieka na umieranie raf koralowych, , przesunięcie stref klimatycznych, obumierania lodowców. Zostały one rozwieszone w szkole na czas trwania Tygodnia Edukacji Globalnej.

20191129 100348Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu.

koordynator szkolny projektu: Agnieszka Wasilewska© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media