Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Historyczny październik- datownik historyczny, cz. II

 

Październik. Kartki z kalendarza. Wyrywamy kolejne, czytamy, planujemy, planowali i inni przed nami - rok temu , pięć, pięćdziesiąt, osiemdziesiąt…

Październik. Przenosimy się w czasie – jest XIV wiek…

16 października – rok 1384.

Wieść niesie, że dziesięcioletnia dziewczynka zostaje królem Polski. Jeszcze nie rządzi, w jej imieniu robią to możnowładcy małopolscy. Oficjalne dokumenty wystawia jednak sama. Jej mężem zostanie Jogalia, litewski książę, którego historia zapamięta jako Władysława Jagiełłę. Oto ona – Królowa Polski – Jadwiga.

…Mija kilka wieków, kilkaset lat, przychodzi rok 1996, na polskim rynku muzycznym pojawia się album Poczet królów polskich z piosenkami o królach i książętach polskich. Debiutujący T-Raperzy znad Wisły, Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak rapują o Jadwidze:

…połączyła Litwę z Polską i sprawiła,

Że powstała siła taka,

Która mogła zmóc Krzyżaka.

Wspomnieć warto także o tym,

Że oddała swe klejnoty

By służyły ku odnowie Akademii (tej w Krakowie).

[..]

Fundowała też szpitale,

Wspomagała biednych stale,

A artyści i uczeni

Na jej dworze byli czczeni.

Biegła w sztuce dyplomacji,

Co zaś tyczy zbrojnych akcji,

Gdy na Ruś się wyprawiła,

To ją do nas przyłączyła….[1]

 

 

14 października –   rok 1774.

 

…. oddała swe klejnoty /By służyły ku odnowie Akademii (tej w Krakowie)- przypominali T-Raperzy znad Wisły zasługi dla polskiego szkolnictwa Jadwigi, ale to za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dokonano rewolucyjnych zmian. Na jego wniosek Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 powołuje Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą, dziś funkcjonującą w pamięci powszechnej jako Komisja Edukacji Narodowej. Czym była? Najprościej - pierwszą państwową instytucją oświatową. Jej znaczenie- nie do przecenienia: opracowany zbiór przepisów szkolnych, ujednolicony system szkolnictwa, nowoczesne podręczniki, nowe przedmioty: geografia, fizyka.

Teraz wiadomo, dlaczego 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej.

Kolejna kartka …

16 października –   rok 1978.

Karol Wojtyła zostaje papieżem. Przyjmuje imię Jan Paweł II.

W 1927 roku – wkrótce po tym, kiedy amerykański lotnik Charles Lindbergh samotnie przeleciał nad Atlantykiem- zapytano małego chłopca:

- Kim chciałbyś zostać?

- Będę lotnikiem!- odpowiedział.

- A dlaczego nie księdzem?

- Bo Polak może być drugim Lindberghiem, ale nie może zostać papieżem.

Chłopiec miał na imię Karol. Tak bardzo się mylił…

Datownik historyczny przygotowali uczniowie klasy IID4. Powyższe informacje można było usłyszeć podczas szkolnej audycji poprowadzonej przez Anię, Mateusza, Filipa, ale też zobaczyć - jak zwykle - zatrzymując się przed gazetką ścienną na I piętrze.

 

Małgorzata Ladzińska, Ilona Halec[1] https://www.tekstowo.pl/piosenka,t_raperzy_znad_wisly,jadwiga.html

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media