Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Kolejne wyróżnienie dla szkoły na gali Ełcki Bocian 2021

 

Podczas szesnastej edycji ,,Ełckiego Bociana” w kategorii edukacja i wychowanie wyróżnienie przyznano pani Barbarze Fiedoruk, wieloletniej dyrektorowi naszej szkoły, W uzasadnieniu zwrócono uwagę na to, że szkoła pod jej kierownictwem szerzy rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności, że przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia.

1. Barbara FiedorukTę prestiżową nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu kategorii: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne .

Gratulujemy!

Poniżej przypominamy wyróżnienia, którymi zostaliśmy uhonorowani w poprzednich latach

Ełcki Bocian

2019 - Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku został  wyróżniony podczas gali „Ełcki Bocian” 2017 – kategoria: edukacja i wychowanie , wyróżnienie za krzewienie idei i postaw demokracji społecznej, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów w kołach tematycznych.

2017 - Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku został  wyróżniony podczas gali „Ełcki Bocian” 2017 – kategoria: edukacja i wychowanie , wyróżnienie.

2016 - doceniono trud organizacji od 1995 roku Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- kategoria: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wyróżnienie.

2015 - Szkolny  Klub Europejski – m. in. za aktywne wspieranie integracji Polski z Unią Europejską, uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach przybliżających aspekty kulturowe, polityczne i geograficzne w Europie, prowadzenie cyklicznych spotkań, przeprowadzanie konkursów i olimpiad o tematyce ogólnoeuropejskiej – kategoria: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , wyróżnienie.

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media