Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Projekt Archimedes

archimedesProjekt edukacyjny ARCHIMEDES obejmuje szkoły z ponadgimnazjalne położone na terenie województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego oraz powiatu Łosice w województwie mazowieckim. II LO w Ełku jest jedną z 48 szkół, które przystąpiły do jego realizacji.


Dla klas pierwszych od II semestru obywają się zajęcia dodatkowe z biologii, chemii i fizyki - 1 godzina tygodniowo oraz zajęcia dodatkowe z matematyki – 2 godziny tygodniowo. Natomiast klasy drugie mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych z biologii, chemii, fizyki i matematyki – 2 godziny tygodniowo. Poprzez udział w zajęciach z ARCHIMEDESA uczniowie mają szansę rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz doskonalenia kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki, chemii czy biologii, jak również pomoże uczniom w wyborach dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach projektu ARCHIMEDES zostało zakupione wyposażenie do ćwiczeń dydaktycznych z wyżej wymienionych przedmiotów, a uczniowie uczestniczący w projekcie (104 uczestników) mają możliwość wyjazdu na obozy naukowe oraz zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Warszawską czy Wojskową Akademię Techniczną. Wszelkie informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub bezpośrednio u koordynatora projektu Marzeny Konewko (sala 9).

Zapraszamy!

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media