Instagram-icon facebook_btn yt_btn

JoomJComments

We are not in JoomGallery Ambit

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

 

1974

 

Mamy sukcesy sportowe:

  • III miejsce w punktacji ogólnej na XII Wojewódzkiej Spartakiadzie Szkół Budowlanych MB i PMB w Białymstoku.

  • III miejsce w piłce koszykowej.

  • II miejsce w tenisie stołowym.

  • IV miejsce w piłce siatkowej.

     

1975

 

W dniach 3-10 stycznia odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Przystąpiło do niego 17 abiturientów. Klasy IV Technikum Zawodowego dla Pracujących w Ełku, którzy wcześniej, 3., 4. grudnia 1974 obronili prace dyplomowe, uzyskując pozytywne wyniki. Wówczas było to 3,5-letnie technikum na podbudowie 2-letniej szkoły zawodowej. Zarządzeniem nr 97 z dn. 4 czerwca 1975 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych otwarto Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących w Ełku Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. Z kolei Zarządzeniem nr 98 Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa (BZB) – Technikum Budowlane dla Pracujących w Ełku Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. Powstała jedna klasa o specjalności budownictwo miejskie. Ostatecznie Zarządzeniem nr 118 z dn. 24 czerwca 1975 roku utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Ełku Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. Weszło ono w życie 1 września 1975. W zakresie nadzoru pedagogicznego szkoła podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. W tym samym czasie nastąpiło nieodpłatne przekazanie przez Białostockie Zjednoczenie Budownictwa Zasadniczej Szkoły Budowlanej Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa nieruchomości wraz z wyposażeniem przy ulicy Polnej 24. W szkole działało już szereg kół zainteresowań (sportowe, recytatorskie, czytelnicze, miłośników miasta Ełk, techniczne, matematyczne, fizyczne i fotograficzne). Tradycją staje się udział w kolejnych edycjach Spartakiady Szkół Budowlanych. W IV Wojewódzkim Turnieju "Złotej Kielni" nasi reprezentanci zdobywają II miejsce.

1976

 

Z początkiem roku szkolnego 1975/76 do dn. 1 lipca pełniącym obowiązki dyrektora szkoły zostaje iuż. Bogusław Truszkowski, następnie funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Józef Świerzbiński. W roku szkolnym 1975/ 76 szkoła liczy już 15 oddziałów ZSB, 2 oddziały technikum, 3 oddziały studium (PSZ)- w sumie ponad 600 uczniów. Szkoła bierze udział w organizowaniu akcji „Zbieramy plony jesieni” ( pamiętnych „wykopkach”) i sadzeniu lasu. Zaczynają działać kolejne koła zainteresowań ( turystyczno-krajoznawcze, plastyczne, muzyczne, młodych budowlanych). Aktywnie działa Samorząd Szkolny, wiele różnych organizacji ( ZSMP, PCK< TPPR, LOP). Trzy drużyny z naszej szkoły: murarz - tynkarz, betoniarz - zbrojarz, monter wewnętrznych instalacji sanitarnych zajmują IV miejsce w Turnieju Budowlanym ,,Złota Kielnia". Zdobywamy I miejsce w turnieju piłki siatkowej w XIV Strefowej Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych MB i PMB w Poławach

 

1977

 

Rozpoczęto naukę w nowym budynku w tym, w którym uczymy się obecnie. Budowa trwała 3 lata. Duma i entuzjazm były udziałem wszystkich. Wiele osób zaangażowało się w porządkowanie terenu, upiększanie klas czy dekorowanie korytarzy. Coraz lepiej układała się współpraca z przedsiębiorstwami, w których uczniowie nasi odbywali praktyczną naukę zawodu: Ełckim Przedsiębiorstwem Budowlanym, Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznej, Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych, Białostockim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich" Transbud", Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolniczego, Przedsiębiorstwem Robót Instalacji Mon

 

 

 

 

 

tażowych w Ełku. Rekord szkoły w biegu na l000 m należał do Mirosława Dziewarzowskiego, a rekord szkoły w biegu na 1500 m do Krzysztofa Dudzisa. II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych na Mistrzostwach Rejonu w Ełku przyznano drużynie chłopców z Zespołu Szkół Budowlanych.

 

1978

 

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Suwałkach powstał nowy typ szkoły średniej Studium Zawodowe o kierunku budowlanym. 1 września otwarto również Filię Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlanej Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w Ełku z siedzibą w Piszu. Uczniowie kształcili się w takich zawodach jak: murarz - tynkarz, betoniarz - zbrojarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, malarz budowlany, elektromonter, mechanik: maszyn budowlanych, mechanik: - kierowca pojazdów samochodowych. Młodzież miała prawo do bezpłatnego umundurowania – marynarki lub bluzy z wszytym emblematem szkoły, spodni (dziewczęta – spódnic), dwóch koszul, krawata, półbutów. Zimą w szkole prowadzono akcję „Gorące mleko” Zaczynała być widoczna sportowa działalność szkoły w zawodach regionalnych, strefowych i centralnych. Internat naszej szkoły zajął I miejsce w konkursie na najlepszą tego typu placówkę Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. W eliminacjach wojewódzkich Turnieju ,,Złota Kielnia" nasi reprezentanci zdobywają I miejsce w zawodzie monter instalacji budowlanych.

 

1979

 

Na wniosek Rady Kierowniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlanej Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w Ełku Kurator Oświaty i Wychowania w Suwałkach 2 lipca 1979 roku podjął decyzję o zmianie nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych w Ełku Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa Zaczęła obowiązywać od 1 września 1979r.. W roku szkolnym 1979/80 zaczęły funkcjonować Filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Ełku z siedzibą w Suwałkach. Utworzono nowe kierunki: technolog robót wykończeniowych w budownictwie i technolog montażu w budownictwie. Nasi uczniowie w zawodzie betoniarz - zbrojarz zdobyli III miejsce w eliminacjach rejonowych Turnieju ,,Złota Kielnia". Coraz większe i bardziej znaczące były też sukcesy sportowe, zwłaszcza w piłce siatkowej i koszowej. Uczniowie zajmowali czołowe miejsca w zawodach regionalnych, strefowych, na szczeblu centralnym. Na tym siatkarze zdobyli III miejsce na Centralnej Spartakiadzie Uczniów Szkół Przyzakładowych MB i PMB1 w Gdańsku. Kształtowano też wrażliwość na odbiór kultury wysokiej – cyklicznie organizowano koncerty Filharmonii Narodowej. Wymierne efekty przynosiła troska o poprawę warunków bytowych i estetykę wnętrz w internacie. W Konkursie na Najlepszy Internat Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa nasz zajął I miejsce i zdobył nagrodę w wysokości 10 000 zł

 Budynek szkoły

 TB po ZSZ 1978 wychowawca Henryk Basiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychUczniowie w szkolnym umundurowaniu

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media