Instagram-icon facebook_btn yt_btn

JoomJComments

We are not in JoomGallery Ambit

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Jubileusz 50-Lecia Szkoły 15 lat w służbie drugiemu człowiekowi

Piętnaście-nic nie znacząca liczba, ale kiedy spojrzy się na nią z perspektywy upływającego czasu, to zobaczy się, ile dobrych, pięknych i szlachetnych dzieł można dokonać na rzecz drugiego człowieka. Piętnaście - nabiera wtedy właściwego znaczenia.

Od dawna, w Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku podejmowane były przez młodzież ciekawe i ważne inicjatywy na rzecz drugiego człowieka. Uczniowie- pełni dobrej energii, ciekawych pomysłów i otwarci na nowe wyzwania, zawsze gotowi do działania, w miarę potrzeb angażowali się w pomoc tym, którym czasem brakowało nadziei na lepszą przyszłość. Widzieli wokół siebie ludzi, którym coś się w życiu nie udało się, coś nie wyszło, kiedyś zabrakło pomocnej dłoni i ciepła drugiej osoby.

Jesienią-15 lat temu młodzież z klasy Ie zwróciła się do mnie z propozycją:,, Może założylibyśmy w naszej szkole Szkolne Koło Caritas”, skoro i tak podejmujemy różne ciekawe działania? Na realizację pomysłu nie trzeba było długo czekać. Na wniosek ówczesnego dyrektora p. Krzysztofa Piłata powołano w naszej szkole organizację młodzieżową opartą na wartościach chrześcijańskich. Nieliczna grupa (12) osób zasiliła szeregi Szkolnego Koła Caritas, powołano jego zarząd, powstał program i przystąpiliśmy do działania. Pierwszym Asystentem z ramienia Kościoła został, oddany służbie Bogu i człowiekowi, śp. ks. Szymon Sobolewski. Jego zaangażowanie, pomoc, dobre rady i życzliwość były nieocenione. Kiedy stawialiśmy pierwsze kroki w wolontariacie on wspierał w chwilach zwątpienia, podtrzymywał na duchu i udzielał kapłańskiego błogosławieństwa. Często powtarzał :,,Damy radę, jak nie my to kto?’’ To był dla młodzieży piękny i błogosławiony czas spędzony z ks. Szymonem.

Długo zastanawialiśmy się nad patronem SKC, musiała to być postać wyjątkowa, która byłaby dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Po namyśle doszliśmy do wniosku, że opiekę nad naszym działaniem powierzymy św. Jadwidze Królowej, kanonizowanej przez św. Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Święta jest dla nas do dziś przykładem bezgranicznej miłości do Boga, zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej wobec bliźnich. Hasłem inspirującym nas do działania są słowa wypowiedziane 8.06.1999 roku przez św. Jana Pawła II podczas homilii w Ełku: ,,Nie zatwardzajcie serc waszych” (Ps. 95, 8). Biedni są również wśród nas: ludzie bezrobotni, żebracy, ludzie głodni wzgardzeni, zapomniani przez najbliższych i przez społeczeństwa, poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec.”

Pierwsza akcja charytatywna, którą podjęliśmy? O takich wydarzeniach się nie zapomina. Walentynki - święto komercyjne, które powinno trwać przez cały rok. Zapytaliśmy naszego księdza, co o tym myśli. Krótko się zastanowił ( ks. Szymon jeśli coś mówił, to było przemyślane, nie rzucał słów na wiatr) i powiedział :,,Jeśli jest to święto, to wykorzystajmy je’’, a piękne tulipany, słodkie lizaki, okazjonalne kartki z pięknymi cytatami o miłości zaczerpniętymi z Pisma św. przygotowane przez wolontariuszy, już czekały na 14 lutego. Pierwsze fundusze pozyskane z akcji trafiły do potrzebujących.

Jubileusz, to dobry czas na podsumowanie, określenie dobrych i słabych stron naszego wolontariatu. Pierwsze stawiane kroki nie były łatwe i proste. Często pomysły rozbijały się o brak funduszy, czasu i nieznajomość prawa. Nie zostawaliśmy z tym sami, zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie, życzliwość i dobre rady p. Ani Rudzińskiej, która wówczas pełniła funkcje koordynatora i opiekuna wolontariatu. Opiekę duchową nad naszą działalnością sprawował ks. Jacek Nogowski, który z cierpliwością i determinacją słuchał, odpowiadał na trudne pytania i konsekwentnie rozwiązywał piętrzące się problemy.

Przez 15 lat istnienia Szkolnego Koła Caritas, ponad 500 uczniów, absolwentów naszej szkoły kształtowało w nim swoje charaktery. Opuszczając mury naszej szkoły stawali się oni dobrze przygotowanymi wolontariuszami, potrafiący w dorosłym życiu budować właściwą hierarchię wartości. To ludzie wrażliwi na drugiego człowieka- jego potrzeby, krzywdę i cierpienie. I za to im dziękuję.

Hanna Gutowska, opiekun Szkolnego Koła Caritas

123Artyści wspierają wolontariat

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media