Instagram-icon facebook_btn yt_btn

JoomJComments

We are not in JoomGallery Ambit

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

 

1980

Po raz pierwszy rozpoczęło swoją działalność dzienne trzyletnie Technikum Budowlane na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od września w ramach zajęć pozalekcyjnych działała świetlica szkolna, która prowadziła pani profesor Tamara Kortas.

Rok szkolny 1980/1981 był pasmem sukcesów sportowych w lekkoatletyce (głównie rzut oszczepem, dyskiem, pchnięcie kulą), piłce siatkowej, wioślarstwie, szachach. Drużyna ZSB Ełk zajęła III miejsce w XVIII Regionalnej Spartakiadzie Szkół Budowlanych w Piłce Koszykowej. Wysokie umiejętności i dobre przygotowanie prezentowali też uczestnicy kolejnej edycji Turnieju ,,Złota Kielnia". Zajęli czołowe miejsca – w eliminacjach okręgowych – II miejsce w zawodzie monter wewnętrznych instalacji sanitarnych, a w następnym roku – I miejsce w zawodzie murarz – tynkarz. 1 października w szkole rozpoczął pracę pedagog szkolny. W internacie rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Bazyliszek”, w kolejnym roku działająca już na terenie szkoły. Sklepik zaopatrywał młodzież głównie w napoje i słodycze, ale też niezbędne artykuły szkolne. Współpraca z Suwalskim Biurem Wystaw Artystycznych Przyniosła efekt w postaci organizowanych ekspozycji malarstwa „Ekspresjonizm w Polsce”, „ Ekspresjonizm we Francji”, „ Stanisław Wyspiański”, „ Łowiectwo”. Tego roku powstała Izba Tradycji.

 

1981

W Konkursie na Najlepszy Internat Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa nasz zajął po raz drugi I miejsce, a III w kraju wśród internatów szkól budowlanych. I miejsce zajęli również sportowcy w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca z przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową. Wspierały one szkołę w wielu działaniach, między innymi fundując nagrody dla najlepszych uczniów, dofinansowując wycieczki szkolne. Do tych zakładów należały m.in. Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Białostockim Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Zakład Transportu Ełk, Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego "Transbud", Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych, Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego, Przedsiębiorstwem Robót Instalacji Montażowych w Ełku. Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznej, Polskim Związkiem Motorowym. W szkole coraz aktywniej działała biblioteka szkolna prowadzona przez panią profesor Krystynę Rymarczyk. W bibliotece przybywało książek, ale też w niej prowadzono lekcje biblioteczne, organizowano wystawy tematyczne i okolicznościowe. Od października w szkole działała 14-osobowa drużyna ZMP.

 

 

1982

Mimo rygorów wprowadzonych Dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał bez większych zakłóceń ( czasowo- zawieszono działalność organizacji szkolnych i kół zainteresowań, dyżury nauczycieli w soboty i niedziele na terenie szkoły i internatu. Szkolnej drużynie sportowej przyznano dyplom za zajęcie III-go miejsca w biegu otwartym na dystans 1500m za zawodach zorganizowanych z okazji Święta 1-szy Maja. W Zawodach lekkoatletycznych szkół ponadpodstawowych Zbigniew Matyszko zajął II miejsce w biegu na 200 m chłopców. W roku szkolnym 1982/1983 na terenie szkoły prowadziło działalność wiele organizacji młodzieżowych PCK (opiekun - profesor Dorota Czepułkowska), LOP (opiekun - profesor Halina Ławska), LOK (opiekun - profesor Stanisław Przekop), TPPR (opiekun - profesor Krystyna Serbeńska), Spółdzielnia Uczniowska (opiekun - profesor Bo(opiekun - profesor Bożena Basińska), ZSMP (opiekun - profesor Anna Mieczkowska), Klub Miłośników Filmu uczestniczący w zajęciach DKF-u w Ełckim Domu Kultury (opiekun - profesor Helena Czaban), Klub Turystyczno – Krajoznawczy „Tramp” (opiekun - profesor Helena Czaban), 35 członków liczył PTTK, drużyna harcerska regularnie spotykała się na zbiórkach w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „ Świt”. Działało też wiele zespołów, kół zainteresowań, np. Zespół Recytatorski (opiekun - profesor Tamara Kortas), Koło Fotograficzne, Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji (opiekun obu - profesor K. Sikorski), Koło Muzyczne (opiekun - profesor Ryszard Grajko), Koło Plastyczne (opiekun - profesor Sabina Grygo), Samorząd Uczniowski (opiekun - profesor Helena Czaban), Szkolne Koło Sportowe (opiekunowie - profesorowie Henryk Basiński, Stanisław Przekop), Koło Matematyczne (opiekun - profesor Teresa Gilewska), Członkowie ZSMP, ZMP, Koła „Tramp” szczególnie chętnie uczestniczyli w organizowanych wtedy spływach kajakowych, przeglądach piosenki turystycznej, biegach na orientację, rajdach pieszych, między innymi w rajdzie „Powitanie” na trasie Ełk – Przewięź - Sucha Rzeczka w dn. 23-26 czerwca 1982, w Jubileuszowym Rajdzie Rodzinnym na trasie Ełk- Mikołajki – Pisz w dn. 8- 10 października 1982. W Konkursie krajoznawczym o Suwalszczyźnie drużyna szkolna zajęła I miejsce. Na mocy decyzji nr 63 z dn. 22 października zbiorczy zakład szkolny o nazwie na Zespół Szkół Budowlanych Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w Ełku został przekształcony w na Zespół Szkół Budowlanych w Ełku, w którego skład weszły Zasadnicza Szkoła Budowlana na podbudowie 8 – letniej Szkoły Podstawowej, Technikum Budowlane na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, klasa uzawodowiona na podbudowie 7 – letniej Szkoły Podstawowej. Jednocześnie wyłączono z Zespołu Szkół Budowlanych w Ełku Filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Suwałkach. Oddziały wchodzące w skład Filii włączono do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

………………………………………………………………………………………………...

.

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media