Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Klub Europejski

Klub Europejski

Skład Szkolnego Klubu Europejskiego „ Bez granic":


Przewodniczący: Cezary Pajewski II c
Z-ca przewodniczącej: Anna Próchniak IIc
Kronikarz Dawid Ciborowski II e
   
   
Opiekunowie Elżbieta Kozłowska- Plak
  Beata Niebrzydowska
  Kamila Banachowska

27 września, 2013r. w Zespole Szkół nr 2 w Ełku, Klub Europejski obchodził Dzień Francuski.

W ramach spotkania:

- integrowaliśmy się z nowymi członkami klubu odpowiadając na wcześniej wylosowane pytania dotyczące np. życia prywatnego czy zainteresowań,

- obejrzeliśmy przygotowaną przez członków klubu prezentację multimedialną dotyczącą Francji,

- obejrzeliśmy film „Bon Voyage” z Isabelle Adjani w roli głównej. Akcja filmu dzieje się na początku drugiej wojny światowej. Uciekinierzy z okupowanego przez nazistów Paryża, zbierają się w Hotelu Splendide w Bourdeux. Między 'mieszkańcami' hotelu - naukowcami, dziennikarzami, szpiegami oraz politykami - nawiązują się przyjaźnie i miłości...

- słuchaliśmy francuskiej muzyki,

- próbowaliśmy również francuskich przysmaków przygotowanych przez członków klubu (ciasta francuskiego z fetą ituńczykiem, serów pleśniowych, kiełbasy francuskiej, bagietki z czosnkiem oraz ciasta z kremem).

dzienfrancuski

W dniu 15.02.2013 r. konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Ełku przeprowadzili w naszej szkole trzy Lekcje Europejskie. Są one jednym z działań informacyjnych, dzięki którym mieszkańcy województwa, a w szczególności
młodzież szkolna, mogą uzyskać niezbędne wiadomości nt. funduszy
europejskich.  

Więcej…


Dnia 25.11 2011 Klub Europejski zorganizował Wieczór Szkocki.

W ramach spotkania obejrzeliśmy piękne szkockie widoki oraz słuchając szkockiej muzyki dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek o „ kraju mgły”.

Więcej…

I. Postanowienia ogólne.
Klub obiera za swoją siedzibę Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, ul. Sikorskiego 7.
Opiekunami Klubu są: Elżbieta Kozłowska-Plak, Beata Niebrzydowska- nauczycielki jęz. angielskiego oraz Kamila Banachowska– nauczycielka jęz. niemieckiego.
W pracach Klubu uczestniczy również: Piotr Augustynowicz – nauczyciel historii i WOS-u.
Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.
II. Cele i założenia Klubu.
Celem Klubu jest aktywne wspieranie integracji Polski z Unią Europejską, czyli:
• Zdobywanie wiedzy o Europie
• Uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach przybliżających aspekty kulturowe, polityczne i geograficzne w Europie
• Nawiązywanie kontaktu z innymi Klubami w kraju i za granicą
• Prowadzenie cyklicznych spotkań
• Przeprowadzanie konkursów i olimpiad o tematyce ogólnoeuropejskiej
II. Zasady członkostwa w Klubie.
Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Szkoły.
Każdy członek Klubu na prawo:
• Zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością Klubu
• Uczestniczyć w głosowaniach
• Otrzymywać nagrody za pozytywne działania.
Każdy członek Klubu na obowiązek:
• Przestrzegania zasad panujących w Klubie
• Przyczyniania się do realizacji poszczególnych punktów zawartych w Statucie
• Do regularnego przybywania na spotkania.
Członkostwo w Klubie nie musi wygasać po opuszczeniu Szkoły.
III. Zasady działania władz Klubu:
Władzą Klubu jest Zarząd.
Skład zarządu:
Przewodnicząca: Emilia Martyka II f LO
Z-ca przewodniczącej: Kinga Foltyńska II f LO
Kronikarze: Michalina Bubienko II f LO
Aleksandra Fiergielewska II f LO

Opiekunowie: Elżbieta Kozłowska- Plak
Beata Niebrzydowska
Kamila Banachowska
Doradca do spraw Unii Europejskiej:
Piotr Augustynowicz

Funkcje pełnione w Zarządzie są nieodpłatne.
W przypadku zmian w Statusie wymagana jest obecność co najmniej 75% członków rzeczywistych, a uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów.
Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym.
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
IV. Zadania Zarządu:
• Reprezentacja Klubu
• Kierowanie działalnością Klubu
• Rozpatrywanie każdego wniosku, skargi i zażalenia.
VI. Zarząd Klubu i opiekunowie odpowiadają za ogólny rozwój Klubu.
VII. Klub posiada stronę internetową oraz gazetkę ścienną w siedzibie SKE

I. Postanowienia ogólne.

Klub obiera za swoją siedzibę Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, ul. Sikorskiego 7.

Opiekunami Klubu są: Elżbieta Kozłowska-Plak, Beata Niebrzydowska- nauczycielki jęz. angielskiego oraz Kamila Banachowska– nauczycielka jęz. niemieckiego.

W pracach Klubu uczestniczy również: Piotr Augustynowicz – nauczyciel historii i WOS-u.

Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.

II. Cele i założenia Klubu.

Celem Klubu jest aktywne wspieranie integracji Polski z Unią Europejską, czyli:

· Zdobywanie wiedzy o Europie

· Uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach przybliżających aspekty kulturowe, polityczne i geograficzne w Europie

· Nawiązywanie kontaktu z innymi Klubami w kraju i za granicą

· Prowadzenie cyklicznych spotkań

· Przeprowadzanie konkursów i olimpiad o tematyce ogólnoeuropejskiej

II.  Zasady członkostwa w Klubie.

Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Szkoły.

Każdy członek Klubu na prawo:

· Zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością Klubu

· Uczestniczyć w głosowaniach

· Otrzymywać nagrody za pozytywne działania.

Każdy członek Klubu na obowiązek:

· Przestrzegania zasad panujących w Klubie

· Przyczyniania się do realizacji poszczególnych punktów zawartych w Statucie

· Do regularnego przybywania na spotkania.

Członkostwo w Klubie nie musi wygasać po opuszczeniu Szkoły.

III.  Zasady działania władz Klubu:

Władzą Klubu jest Zarząd.

Jeżeli chcesz poznać skład zarządu:

Przewodnicząca:   Emilia Martyka  II f LO

Z-ca przewodniczącej: Kinga Foltyńska II f LO

Kronikarze: Michalina Bubienko II f LO

                    Aleksandra Fiergielewska II f LO

 

Opiekunowie: Elżbieta Kozłowska- Plak

                           Beata Niebrzydowska

                           Kamila Banachowska

Doradca do spraw Unii Europejskiej:

                          Piotr Augustynowicz

 

Funkcje pełnione w Zarządzie są nieodpłatne.

W przypadku zmian w Statusie wymagana jest obecność co najmniej 75% członków rzeczywistych, a uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów.

Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym.

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

IV. Zadania Zarządu:

· Reprezentacja Klubu

· Kierowanie działalnością Klubu

· Rozpatrywanie każdego wniosku, skargi i zażalenia.

VI. Zarząd Klubu i opiekunowie odpowiadają za ogólny rozwój Klubu.

VII. Klub posiada stronę internetową oraz gazetkę ścienną w siedzibie SKE© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media