Instagram-icon facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Konkursy Pozostałe konkursy Konkurs Poetycki "Wolność kocham i rozumiem"

Regulamin konkursu poetyckiego "Wolność kocham i rozumiem"

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Wolność kocham i rozumiem” jest Zespół Szkół   nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.

Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Cele konkursu:

$1·       wspieranie zainteresowań literackich uczniów,

$1·       budowanie świadomości historycznej oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej,

$1·       rozwijanie twórczego myślenia,

$1·       rozwijanie kreatywności w tworzeniu tekstów literackich,

$1·       promowanie młodych talentów,

$1·       krzewienie kultury żywego słowa.

III. Warunki uczestnictwa:

$1·       Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

$1·       Nadesłane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów / fragmentów innych utworów.

$1·       Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

IV.Zasady konkursu:

$1·       Każdy uczestnik przesyła do 31 października 2019 roku tylko jeden wiersz napisany w języku polskim. Nie dopuszcza się prac zespołowych.

$1·       Prace konkursowe, opatrzone godłem, należy przesłać w formie wydruku komputerowego (w 3 egzemplarzach) na adres organizatora: Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego, ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk. Do prac należy dołączyć zaklejoną i opatrzoną tym samym godłem kopertę zawierającą:

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych – podpisaną przez uczestnika i jego prawnych opiekunów.

- imię i nazwisko oraz wiek autora

- nazwę szkoły, klasę

- adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

$1·       Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznych i językowych.

V. Nagrody i wyniki:

$1·       Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół  nr 2

im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.

$1·       Wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnej uroczystości obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

$1·       Podział nagród zależy od jury. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

$1·       Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Postanowienia końcowe:

$1·     Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

$1·     Prace dostarczone lub nadesłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego), oraz niezgodne z wymaganiami nie będą oceniane przez jury.

$1·       Przesyłając pracę, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

$1·       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media