Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Wolontariat

Wolontariat

20180211 160617Na całym świecie dzień 11 lutego obchodzony jest, za sprawą Ojca Świętego Jana Pawła II, jako dzień ludzi chorych. W tym dniu też obchodzimy święto Matki Bożej z Lourdes, na pamiątkę Jej pierwszego objawienia.

W związku z tym świętem grupa wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół nr 2 w Ełku z ks. Zbigniewem Kamińskim, niestrudzonym kapelanem szpitali ełckich i opiekunem p. Hanną Gutowską odwiedzili chorych w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku oraz w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filią w Ełku. Ksiądz Zbigniew odprawił uroczystą Mszę Św. ,w której uczestniczyli pacjenci, personel medyczny i wolontariusze. Podzielił się z nami refleksją na temat cierpienia, które nieodłącznie związane jest z ludzkim losem.

Więcej…

duchownyW środę 17 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku odbyło się szkolenie, w których wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Caritas im. Królowej Jadwigi. Spotkanie nt. „Pomagać z sercem" poprowadził ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu. Kapłan przybył do młodych wolontariuszy na zaproszenie młodzieży oraz grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły. Spotkanie, w którym uczestniczyło 45 wolontariuszy, zorganizowała p. Hanna Gutowska – opiekun SKC.
Szkolenie poświęcone było specyfice chrześcijańskiego wolontariatu, jego ewangelicznym inspiracjom i nauczaniu Kościoła odnośnie czynnej miłości bliźniego. Prowadzący podkreślał, że oprócz prowadzonych akcji charytatywnych, konieczna jest również formacja wolontariuszy, aby mogli „pomagać z sercem". Nie zabrakło też przykładowych form aktywności woluntarystycznej SKC. Wolontariusze z Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku wyróżniają się niezwykłą aktywnością i kreatywnością. Mają głowy pełne pomysłów, oczy wypatrujące potrzebujących, serca pełne życzliwości, ręce chętne do pracy i nogi gotowe do spieszenia z pomocą. Młodych wolontariuszom z „Białego" życzymy serc przepełnionych miłością i odwagi w podejmowaniu inicjatyw służącym bliźnim w potrzebie.

tęcza1
6 grudnia 2017 r., z okazji Mikołajek, pod opieką p. Hanny Gutowskiej odwiedziliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej ,,Tęczowy Dom’’. Ośrodek ten mieści się w Ełku przy ulicy Kilińskiego.

Dołączyliśmy do rozkręconej na dobre zabawy. Na spotkanie przygotowaliśmy kilka bajek,  a każda wiązała się z morałem. Zadaniem uczestników było uważnie słuchać, aby udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące głównych bohaterów. W nagrodę można było otrzymać książeczkę, film lub inny upominek.

Na koniec wszyscy otrzymaliśmy instrumenty muzyczne, aby wspólnie wykonać na nich bliżej nieokreślony utwór. Muzykę było słychać w całym ośrodku. Mieliśmy także okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym mieszkają podopieczni placówki.

Ciepło i życzliwość, uśmiechy na twarzach i pełne wdzięczności spojrzenia, a także piękne słowa, jakie otrzymaliśmy od gospodarzy, są dla nas wszystkich najlepszym podziękowaniem i darem, który na pewno pozostanie w naszych sercach.

Spotkanie było dla nas prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Zostaliśmy zaproszeni do kolejnych odwiedzin.

                                                                                                                   Uczniowie klasy Ib1

tęcza2

gala1

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. W tym dniu, w sposób szczególny, nasze myśli i życzenia kierowane są ku wolontariuszom, którzy są wszędzie tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna i oczekiwana.

Już kolejny raz w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu, podczas której nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do wolontariuszy z Ełku oraz całej diecezji ełckiej. Jest to dla nas niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ nasza uczennica Celestyna Bartoszewicz z IIIe, tegoroczna maturzystka otrzymała wyróżnienie za szczególne zaangażowanie oraz pracę wolontariacką w Szkolnym Kole Caritas.

Nasz wolontariat, oparty na wartościach chrześcijańskich istnieje 12 lat i jest kontynuacją wcześniejszych działań woluntarystycznych. Bez mała 480 uczniów, absolwentów naszej szkoły kształtowało w nim swoje charaktery poznając zasady wolontariatu, uczyło się otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka.

To już kolejny raz nasz wolontariat został doceniony. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, nasz absolwent, Albert Kulesza otrzymał tytuł, Wolontariusz Roku 2016'', natomiast 9 września, podczas uroczystej, Jubileuszowej Gali z okazji 25- lecia istnienia Caritas Diecezji Ełckiej, nasz wolontariat został wyróżniony medalem Biskupa Ełckiego w kategorii:, W służbie miłości miłosiernej''.

gala2Ideę wolontariatu warto, więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a młodych ludzi oddanych służbie potrzebującym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego, kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

Drodzy Wolontariusze, życzymy, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to, co robicie. Mam nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.

 

 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

(MT 25,40)

Yvan.JPGKontynuując rozpoczęte dzieło pomocy dzieciom z najbiedniejszych rodzin z Dume, miasta leżącego na wschodzie w Kamerunu, podjęliśmy dzieło Adopcji Serca.

Adopcja Serca jest bardzo prostym gestem solidarności z najbiedniejszymi dziećmi z afrykańskiego państwa – Kamerunu, w którym posługują Siostry Pallotynki a wśród nich nasza kochana Siostra Barbara. Pomoc polega na zobowiązaniu się do finansowego wspierania jednego afrykańskiego dziecka celem umożliwienia mu zdobycia wykształcenia, które w Afryce najczęściej jest odpłatne. W przypadku dzieci z Kamerunu uczęszczających do przedszkoli, szkół katolickich i państwowych – obecność w szkole daje im dodatkowo szansę pogłębienia wiary. Adopcja na odległość nie stwarza żadnych powiązań prawnych, a adoptowane dziecko nie opuszcza kraju, w którym żyje.

Yvan Tois Anbambio to chłopczyk w wieku pięciu lat. Pochodzi z biednej, wielodzietnej rodziny. Jego mama, nauczycielka za swoja pracę otrzymuje niską pensję, która nie pozwala na edukację tak licznej gromadki potomstwa. Maluch bardzo pragnął uczęszczać wraz z innymi dziećmi do przedszkola. Dzięki wolontariuszom naszego SKC oraz całej społeczności szkolnej marzenia dziecka  spełniły się. To właśnie Yvana wybraliśmy wśród wielu dzieci czekających na pomoc i objęliśmy Adopcją Serca. Dzięki naszym staraniom chłopczyk z dumą każdego dnia stawia pierwsze kroki w zerówce, jako pilny uczeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy w najmniejszy sposób przyczynili się do zebrania potrzebnych funduszy na pokrycie rocznych kosztów związanych z Adopcją Serca. Szczególną wdzięczność kierujemy na ręce wychowawczyni klasy I, która wsparła finansowo naszą akcję.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media